لایه بردار فوق العاده قوی درجه از ورق آلومینیوم و پلاستیک

- Sep 08, 2017-

ورق آلومینیوم و پلاستیک با استفاده از فرایند جدید پانل کامپوزیت آلومینیوم و پلاستیک از کلیدی ترین شاخص های فنی--پوست قدرت بهبود یافته که می گین قایق آلومینیوم و پلاستیک عملکرد قابلیت هوا خوری به حالت بسیار خوب نسبت بهبود یافته.