ورق آلومینیوم-پلاستیک ورق کیفیت پردازش آسان

- Sep 08, 2017-

هیئت مدیره آلومینیوم پلاستیکی با وزن 3.5-5.5 کیلوگرم به ازای هر متر مربع، بنابراین می تواند آسیب های ناشی از زلزله را کاهش دهد و حمل آسان، ساخت و ساز برتر آن فقط ابزار آلات نجاری ساده می تواند برش، برش، لبه کاری، منحنی قوس، زاویه های مختلف از اشکال مختلف، می تواند با طراحان همکاری کند، تغییرات مختلفی ایجاد کند، نصب ساده، به سرعت هزینه ساخت و ساز را کاهش می دهد.