صفحه فلزی مرکب

- Sep 08, 2017-

اشاره به یک ورق فلزی پوشیده شده با یکی دیگر از صفحه های فلزی بدون کاهش استفاده از اثر (مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت مکانیکی، و غیره) در به صرفه جویی در منابع، کاهش هزینه اثر برای رسیدن به. روش کامپوزیت معمولا روش ترکیب انفجاری مواد منفجره ترکیب نورد، نورد ترکیب و غيره است. مواد کامپوزیت کامپوزیت ورق کامپوزیت لوله، میله های کامپوزیت و به همین ترتیب می توان به تقسیم. عمدتا مورد استفاده در ضد خوردگی تولید رگ فشار الکتریکی ساخت پتروشیمی، داروسازی، نور صنعت خودرو و سایر صنایع.