روند استفاده از مواد فلزی کامپوزیت

- Sep 08, 2017-

تکنولوژی کامپوزیت فلزی می تواند مزایای استفاده از هر گروه مواد بازی، متوجه تخصیص بهینه منابع مواد، ذخیره مواد گرانبها، دستیابی به یک فلز می تواند عملکرد مورد نیاز برآورده نشده، می تواند جایگزین واردات و پر شکاف در داخلی، اما همچنین دارای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی با خوب مزایای اقتصادی و اجتماعی آسان دسترسی به تمام جنبه های پشتیبانی و کمک. مانند توسعه فولاد ضد زنگ مواد کامپوزیت شده است کمیسیون ملی و اصلاحات، وزارت علوم و فن آوری فعالانه حمایت، حمایت از پروژه های فن آوری بالا.

پتانسیل توسعه کامپوزیت فلزی سنتی به دلیل عملکرد کامپوزیت فلزی ناهمگن و کاربرد های کم هزینه و گسترده آن بهبود یافته است. در حالی که بومی سازی صنایع شیمیایی با تقویت اجرای سیاست های صنعت ملی حفاظت از محیط زیست, کاربرد کامپوزیت های فلزی نادر در تجهیزات سولفورزدايي گاز دودکش قدرت، افزایش شده است شده تا حد زیادی سرعت و توسعه مواد فلزی نادر فرصت خوبی برای توسعه را فراهم کرده است.

پشتیبانی از سیاست صنعتی ملی مانع فنی بالا و تقاضای ارتقاء صنعتی ارائه فضای گسترده ای برای توسعه صنعت. فلز ورق کامپوزیت لایه فلزی با یک صفحه فلزی پوشیده شده است تا به دست در حال استفاده از اثر (عملکرد ضد خوردگی، مقاومت مکانیکی، و غیره) بر اساس فرض صرفه جویی در منابع، کاهش هزینه اثر.