آلومینیوم تخته پلاستیکی لاستیک درز شسته و رفته

- Sep 08, 2017-

پانل های آلومینیوم و پلاستیک در دکوراسیون سطح ساختمان، صفحه به طور کلی فاصله عرض خاص است. زیبا نیاز, به طور کلی در شکاف پر درزگیر سیاه و سفید. هنگامی که برخی از پرسنل ساخت و ساز به منظور صرفه جویی نیاز بدون کاغذ نوار برای اطمینان از قوانین شسته و رفته، اما استفاده از آلومینیوم و پلاستیک در چسب فیلم حفاظت سطح به عنوان جایگزین صفحه. به عنوان ورق آلومینیوم و پلاستیک در برش فیلم محافظ تولید درجه متفاوت از پاره شدن، بنابراین استفاده از آن را جایگزین نوار محافظ، مرتب کردن درز پلاستیکی است.